Velkommen

Bergenfelt – Tax Consulting yder – med stor erfaring og ekspertise – skatterådgivning til virksomheder og private. 

Målet er i hvert tilfælde at tilpasse den skattemæssige rådgivning til den konkrete situation, samt at yde en hurtig og effektiv rådgivning.

Bergenfelt – Tax Consulting Services har stor erfaring og ekspertise med rådgivning inden for den finansielle sektor, både på investorsiden (pension, køb/salg af aktier, investeringsbeviser mv.) og for så vidt angår danske og udenlandske udbydere af finansielle produkter (forsikringsselskaber, investeringsinstitutter, investeringsselskaber mv.) Vi yder også assistance ved klagesager, bindende svar om påtænkte dispositioner, forhandlinger med skattemyndigheder mv.