Profil

Kjeld Bergenfelt – Tax Consulting Services, er etableret af og ledes af Kjeld Bergenfelt, der er respekteret som en førende kapacitet med mere end 35 års erfaring inden for vigtige og meget komplekse områder af skattelovgivningen. Hans ekspertise omfatter beskatning af pensionsselskaber, banker, forsikringsselskaber, investeringsinstitutter, investeringsselskaber, fonde og finansielle instrumenter.

Kjeld har været ekstern lektor i skatteret på Copenhagen Business School i en lang årrække og har forfattet bøger og atikler om ovenstående emner.

Kjeld Bergenfelt er nævnt i International Tax Review 2010 (international rangordning inden for skatterådgivning) i forbindelse med skattemæssig rådgivning til finansielle institutioner, hvor Kjeld navnlig er kendt for sin ekspertise inden for kapitalmarkederne.

Erhvervserfaring
2013 –          Bergenfelt, Tax Consulting Services
2012 – 2013: Partner, CORIT Advisory P/S
1983 – 2012: Deloitte, København, Danmark.
1976 – 1983: Skatteministeriets Departement
1979 – 1987: Underviser i civilret på Copenhagen Business School
1992 – 2007: Ekstern lektor med undervisning i skat på Copenhagen Business School

Uddannelse
1975: Master of Law (LLM), Københavns Universitet:
1990: BA, Finance, HD (F), Copenhagen Business School

Publikationer, opdelt efter emner
Finansielle selskaber (banker, forsikringsselskaber, pensionskasser mv.)
• ”Den kommenterede pensionsafkastbeskatningslov”, KarnovGroup, februar 2013, medforfatter: Tove Winther Jensen.
• ”Beskatning af forsikringsselskaber”, Revifora, februar 2005.
• ”Beskatning af pensionsafkast – overgangsregler – en duplik”. Medforfatter: Jacques Peronard, SR-Skat 2001, s. 329.
• ”Omlægning af beskatningen af pensionsafkast”. Medforfatter: Jacques Peronard,  SR-Skat 2001, p. 67 – 72.
• ”Nye regler om beskatning af pensionsafkast”. Medforfatter: Jacques Peronard, Revision og regnskabsvæsen, 2000, p. 40 – 47.
• ”Pensionsafkast – opgørelse for 2000”. Medforfatter: Jacques Peronard, SR-Skat 2000, p. 379 – 383
• ”Ændringer i pensionsbeskatningen”. Medforfatter: Birgitte Sørensen, SR-Skat 1998, p. 303 – 307.

Beskatning af aktier og andele i investeringsforeninger mv.
• ”Beskatning af investeringsforeninger og investeringsselskaber 2011”, Revifora, april 2011 (S 9)
• ”Oversigt over beskatningen af investeringsforeninger og investeringsselskaber”, INSPI 5/2011, p. 22-27.
• ”Beskatning af investeringsforeninger og investeringsselskaber”, 2010, Revifora (58 pages).
• ”Investeringsselskaber – nye skærpelser af beskatningen”, SR-Skat 2009, p. 77 – 88.
• ”Nyt om investeringsforeninger og investeringspuljer”, SR-Skat 2007, p. 490 – 492
• ”Justering af reglerne om investeringsselskaber”, SR-Skat 2006, p. 157 – 160.
• ”Nye regler om beskatning af afkast fra investeringsselskaber og hedgeforeninger”, SR-Skat 2005, p. 288.”
• ”Beskatning af investeringsforeninger og deres medlemmer”, Revifora, 2003 (42 pages)
• ”Investeringsforeninger med få medlemmer”, SR-Skat 2003, p. 134.
• ”Investeringsforeninger og deres medlemmer”, Skattepolitisk Oversigt 1999, p. 18 – 23.
• ”Den skatte- og afgiftsmæssige behandling af medlemmer i bevisudstedende investeringsforeninger”, 1999, Revifora.
• ”Udenlandske investeringsinstitutter og realrenteafgift”, Skat Udland 1998, p. 521 – 525.
• ”Nyt om investeringsforeninger”, SR-Skat 1997, p. 504
• ”Investeringsforeninger og deres medlemmer”, SR-Skat 1996, p.246.
• ”Oversigt over aktieavancebeskatningen i de vigtigste EF-lande og Sverige”, Skat Udland, 1991, p. 193 – 199.

Obligationer, finansielle kontrakter og gæld
• Kursgevinstloven. Medforfatter: Søren Rasmussen, 1992, FSR’s Forlag.

Fonde, foreninger og særlige typer af selskaber
• ”Beskatning af elselskaber”, SR-Skat 2000, p. 220.
• ”Fakta Skat for praktikere – en håndbog for virksomheder”, 2000, Thompson (flere medforfattere).
• ”Andelsbeskatningen skærpet”, SR-Skat 1994, p. 209 – 214.
• ”Fondsbeskatning – temanummer”, Revision og regnskabsvæsen, 1983, p. 97 – 155.

Personbeskatning, særlige emner
• ”Personbeskatningen efter skattereformens gennemførelse”, Revision og regnskabsvæsen 1986, p. 158 – 175.
• ”Beskatning af udlændinges indkomst ved kortvarigt arbejde for en dansk filial”, Medforfatter: Knud Erik Kriegbaum, Skattepolitisk Oversigt 1985, p. 232 – 236.
• ”Status over ægtefællebeskatningen”, Revision og regnskabsvæsen 1983, p. 113 – 118.
• “Den nye ægtefællebeskatning”, FSR’S Forlag 1982.